Tarieven

Het gemiddelde uurtarief wordt berekend door de bureau - bemiddelingkosten en het uurloon van de gastouder op te tellen en te delen door het aantal afgenomen uren. Omdat het aantal afgenomen uren per maand kan verschillen (bijvoorbeeld door vakanties), zal het gemiddelde uurtarief aan de gastouder ook per maand fluctueren. Het gemiddelde uurtarief aan de gastouder daalt als het totale aantal afgenomen uren toeneemt. De ervaring leert dat gastouderopvang al snel goedkoper is dan opvang in een kinderdagverblijf. De bureau - bemiddelingkosten zijn geen eigen bijdrage want dit zit in uw uurtarief en krijgt u dus ook terug van de Belastingdienst. Ook wanneer u zelf een gastouder heeft gevonden, dan betaalt u dezelfde bureau- bemiddelingkosten.

1. De maandelijkse kosten voor bureau- bemiddelingkosten voor gastouderopvang:

 1e kind € 75,00 per maand
 2e kind € 70,00 per maand
 3e kind of meer
 € 65,00 per maand


De bureau – bemiddelingskosten bevatten:


- Jaarlijkse risico inventaris.
- Gastouder in bezit zijn van certificaat EHBO bij kinderen of het volgen van de EHBO cursus.
- Jaarlijkse evaluatie tussen ouder, gastouder en het gastouderbureau.
- In elk kwartaal een huisbezoek bij de gastouder omtrent de ontwikkelingen van uw kind.
- In elk kwartaal een beoordeling of het handelen van de gastouder conform het pedagogisch beleidsplan geschiedt.
- Aanvraag Kinderopvangtoeslagen Belastingdienst
- Administratieve ondersteuning
- Maandelijkse uitbetaling aan gastouders
- Maandelijkse facturatie per e- mail of per post vraagouders
- Jaaropgave.

Inclusief:


- Ondersteuning en begeleiding van ''uw'' gastouder betreft: opvoedkundige zaken,het functioneren, administratie en financiële zaken.
- Organiseren van introductiecursus, informatie - en themabijeenkomsten voor ouders & gastouders onderling.
- Klachtencommissie.
- Organisatie Oudercommissie.
- Nieuwsbrief.
- Beoordeling gastouderbureau door de gemeente.

2. Uurloon gastouder


Maandelijks worden de opgevangen uren door de gastouder opgeteld en in rekening gebracht. Het uurloon voor alle soorten gastouderopvang is een advies uurloon. De gastouders kunnen een hoger of lager uurloon vragen, dit verschilt wanneer een gastouder ervaring heeft en/ of gediplomeerd is. In dit uurloon zijn onkosten voor de gastouder als onder andere de broodmaaltijd, drinken, (fruit)hapje, kleine versnaperingen, gas, water en licht meegenomen. Ouders zorgen zelf voor babyvoeding, dieetvoeding en luiers of anders overeengekomen.

De volgende uurlonen worden geadviseerd door Gastouderbureau De Kinderwens aan de gastouder:


- Dag uurloon (07.00 tot 19.00 uur) € 4,10
- Avond uurloon (19.00 tot 21.00 uur) € 5,00
- Nacht uurloon (21.00 tot 07.00 uur) € 5,50
- Weekend uurloon € 6,00
- Gastouder aan huis € 8,46 minimaal (inclusief licht huishoudelijke werkzaamheden) Dit is volgens de wettelijke regeling ‘dienstverlening aan huis’, vraag naar de voorwaarden.

Betaling


De betalingen moeten vanaf januari 2010 verlopen via het gastouderbureau. Gastouderbureau De Kinderwens werkt vanaf het begin op deze manier. Deze regel is gemaakt zodat de Belastingdienst kan zien hoeveel uur opvang is betaald én tegen welk tarief. Toch verandert er iets heel belangrijks. De overheid stelt dat het gastouderbureau binnen vijf dagen het geld wat de ouder betaalt moet doorsluizen naar de gastouders. Tot nu toe kreeg de gastouder het werkelijk aantal uren dat er kinderen opgevangen werden uiterlijk rond de twaalfde van de volgende maand uitbetaald. Dit heeft te maken met de eigen bijdrage, die de ouders achteraf na ontvangst van de totaalfactuur moesten voldoen.

Vanaf 1 januari 2010 krijgt de gastouder voor de eerste van de volgende maand hetzelfde aantal uur betaald wat de ouder ook betaald. LET OP: dit zijn niet de werkelijke uren, maar de overeengekomen contract uren waarvoor door beide partijen én het gastouderbureau is getekend.

Vanaf 2010 zijn dit de regels waarmee gewerkt gaat worden:


- De gastouder houdt een urenregistratie per kind bij, waarop het aantal uren dat het kind bij de gastouder is opgevangen per maand wordt geregistreerd;
- Ouder en gastouder ondertekenen de urenregistratie als het klopt nadat de laatste opvang van de lopende maand is geweest;
- Gastouder stuurt de ondergetekende urenregistraties na afloop van het kwartaal op naar het gastouderbureau, waar ze voor de 8e van de volgende maand binnen moeten zijn;
- De gastouder krijgt iedere maand voor de 1e van de volgende maand de uren die op zijn/haar contract staan uitbetaald; (dit zijn de uren waarvoor is getekend door de beide partijen en het gastouderbureau)
- Aan het eind van het jaar is er een verrekening aan de hand van de urenregistratieformulieren. Als er minder uren zijn opgenomen dan er in het contract staan dient de gastouder het verschil terug te betalen. Als er meer uren zijn opgenomen dan er in het contract is opgenomen dient het verschil aan de gastouder betaald te worden. Als er in het jaar frequent minder uren zijn opgenomen dan de verplichte minimum aantal uren per jaar waarvoor door beide partijen contractueel is getekend, dan hoeft de gastouder dat verschil niet terug te betalen.

Belastingdienst


Bij de start van de gastouderopvang krijgt u van het gastouderbureau een kostenbijlage, waarop de basis staat beschreven van het aantal opvang uren, het uurtarief en het soort opvang wat tussen alle partijen is overeengekomen. Wanneer er wijzigingen plaats vinden zoals het aantal uur en/ of dagen krijgt u van ons een nieuwe kostenbijlage. Deze is nodig bij de aanvraag van de Kinderopvangtoeslag, die wij voor u verzorgen.  De overheid hanteert een inkomensafhankelijke tegemoetkoming. Einde van het jaar krijgt u van ons een jaaropgave van het daadwerkelijke afgenomen opvang uren. Na inschrijving dient u bij ons alle nodige stukken te overhandigen voor aanvraag Kinderopvangtoeslag, die ons samenwerkend administratiekantoor Salto Advies gericht op de Kinderopvang, voor ons verzorgt.